Phục Hình Sứ Zirconia

Răng sứ Zirconia có hợp kim sườn được sử dụng là loại vật liệu cao cấp Zirconium Oxide của NSX WhitePeaks, Dental direct của Đức