Phục hình sứ kim loại Chrome-Cobalt

Chrome – Cobalt (Cr-Co) là hợp kim của Cobalt & Chromium không chứa Niken nên không có độc tính của Ion Niken gây hại đến sức khỏe. Chrome – Cobalt được chứng nhận tốt hơn các sản phẩm sứ kim loại thuờng, có độ tuơng thích sinh học tốt, không gây dị ứng, chống oxi hóa.