Phục hình sứ Cercon

Răng sứ Cercon có hợp kim sườn được sử dụng là loại vật liệu cao cấp Zirconium Oxide của NSX Dentsply DeguDent  của Đức với bột sứ là Ceram Kiss.